Strona główna Oferta Szkolenia Web-GIS Usługi przestrzenne IIP Technologie Projekty Open GIS Kontakt
Tel. +48 667 674 385

Email: bartlomiej.burkot [malpa]CitrusGIS.com

Producent portali:

Pobierz prezentację PDF:
>> Architektura Web-GIS
>> Technologia dynamicznych map
>> Fenomen WebMapping
>> Mapa komunikacji miejskiej
>> Mapa imprez
>> Mapa ruchu drogowego
>> Web GIS w urzędzie
>> GIS
>> WebMapping

>> Pobierz kompletną prezentację pdf 1,5MB
Internetowe mapy i plany miast

 

Zakres usług:

 • Geoportale - Projektowanie portali z interaktywnymi mapami GIS.
  Aplikacje webowe z funkcją prezentacji danych w postaci interaktywnej mapy. Plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencja gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, sieci telekomunikacyjne, fotomapy, mapy topograficzne, mapy historyczne, mapy pokładów złóż, mapy geologiczne, mapy turystyczne, sieci komunikacyjne, sieci logistyczne, OpenStreetMap, Google maps, Yahoo maps, BING maps, mapy ścieżek rowerowych, prezentacja obiektów mobilnych z odbiornikami GPS, geomerketing.
 • Opensource GIS
  Instalacja oprogramowania do towrzenia i edycji danych wektorowych i rastrowych. Praca na bazie danych przestrzennych, eksport do wielu formatów. Natychmiastowa publikacja danych w portalu internetowym.
 • Rozwiązania dla INSPIRE
  Instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerowego Opensource GIS: Linux, Windows, HTTP-Apache, PHP, Mapserver (CGI), PHP-Mapserver, GDAL, OGR, Proj4, Tomcat, Geoserver, Deegree, Geonetwork, Openlayers, ExtJS, GeoEXT, Postgresql-PostGIS, OracleXE.
 • Uruchomienie i konfiguracja usług INSPIRE WMS, WMS-T, WMTS, TMS, WFS (Transactional), WFS, CSW, WCS.
 • Szkolenia GIS:
  Dla informatyków i dla pracowników urzędów. Praca na aplikacjach GIS. Webmapping. Usługi sieciowe danych przestrzennych. Dyrektywa INSPIRE. Interoperacyjność w GIS
  Usługi INSPIRE (Metadane, WMS, WFS, Ustawa i Infrastrukturze danych przestrzennych).
  WebGIS dla administratorów - projektowanie, instalacja, konfiguracja i uruchomienie usług danych przestrzennych na poziomie zaawansowanym - dla administratorów, informatyków.
 • Consulting GIS - monitorowanie, nadzorowanie projektów GIS, audyty jakościowe, rozwiązywanie problemów wydajnościowych.


MAPY W INTERNECIE


Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i instalacji systemów Web-GIS na licencji Opensource to nasza specjalność. Misją firmy jest szerzenie produktów Opensource GIS w polskiej administracji publicznej. Od 2005 roku analizujemy, projektujemy i wdrażamy systemy publikujące w internecie dane przestrzenne. Web-GIS, czyli GIS w internecie, ułatwia poruszanie się po Ziemi, przyspiesza i ułatwia realizację codziennych zadań człowieka. Rozwój GIS w internecie jest kluczowym zadaniem polityki Unii Europejskiej znajdującym swoje odzwierciedlenie w dyrektywie INSPIRE.


Mapy w przeglądarce internetowej - projektowanie serwisów >> (pdf 180 KB)

Serwisy WMS, WFS - instalacja

Serwery Web-GIS - instalacja >> (pdf 165 KB)

Geograficzne bazy danych - tworzenie, konwersja i administracja

Oprogramowanie Open Source / Free GIS Open GIS - serwis, doradztwo, szkolenia, demonstracje, testy

   

Konwersja danych GIS pomiędzy różnymi formatami

Przeliczanie pomiędzy polskimi i światowymi układami współrzędnych (dane rastrowe i wektorowe)

Optymalizacja geograficznych baz danych pod względem wydajności

Optymalizacja baz danych GIS pod względem kosztów oprogramowania

Mapy katastralne, geograficzne, geologiczne, urbanistyczne, turystyczne, przyrodnicze, plany zagospodarowania przestrzennego, sieci uzbrojenia terenu >> (pdf 81 KB)

Mapy komunikacji miejskiej - bazy linii, przystanków, rozkładów jazdy >> (pdf 277 KB)

Mapy imprez, kin, teatrów, urzędów, szkół >> (pdf 330 KB)

INTERNETOWE PLANY MIAST

Dzięki wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu zdobytym w kraju i za granicą jesteśmy w stanie udostępnić w internecie każdy rodzaj informacji związanej z przestrzenią, niezależnie od jej wielkości, formatu, układu współrzędnych czy źródła danych. Nasze systemy bazują na oprogramowaniu opensource i open-GIS takimi jak: MapServer, Geoserver, Openlayers, Postgresql, PostGIS. Takie projekty redukują koszty oprogramowania, zapewniając otwarte kody programów, możliwość ingerencji w działanie, stałe aktualizacje, integralność ze światowymi standardami GIS, udział w rozwoju aplikacji.

 

 
 
  © Copyright 2008 CitrusGIS. All Rights Reserved. Design by Interspire